Měníme odchod na začátek nové cesty

Jsme v každodenním kontaktu s lídry, kteří tvoří úspěšné firmy. Díky více než 18 letům zkušeností na špici českého Executive Search jsme partnerem profesionálů jak ve chvíli, kdy vstupují do svých rolí, tak ve chvíli, kdy jejich angažmá končí a nové hledání začíná.

“Hned na první schůzce jsem se rozhodl, že nebudu firmy kontaktovat dřív, než projdu celým programem. Myslím, že jsem na správné cestě.”
– Jan Hubáček, manažer

Řešení při ukončení pracovního poměru

Jsme podporou při klidném a etickém propuštění manažerů. Díky holisticky pojatému program Inplacementu výrazně akcelerujeme získání nového pracovního uplatnění a podporujeme lídry v procesu transformace. Pomůžeme odcházejícím kolegům získat správný start pro nové hledání. A upevníte svou reputaci svědomitého a korektního zaměstnavatele.

I konec spolupráce může proběhnout eticky, poklidně a korektně

Řešení pro zaměstnance opouštějící společnost

Odchod ze společnosti může být pro většinu manažerů obtížným momentům jejich kariéry. V těchto náročnějších situací můžete upevnit svou image etického a odpovědného zaměstnavatele. Podpořte odcházející kolegy prostřednictvím programu Inplacement. Umožníte jim získat rychleji nové uplatnění a přispějete k udržení dobrých vztahů I atmosfér v týmu.

Jak funguje bestheads program

 • Odcházející zaměstnanec má k dispozici svého osobního konzultanta z řad expert BEAST HEADS, který ho provádí procesem hledání nového zaměstnaní tak, aby buď rychle nalezl odpovídající uplatnění či revidoval svou strategii a našel své poslání
 • Součástí program je komplexní vzdělávání manažera v dovednostech, které souvisí s potřebami trhu práce. Rozvíjíme jejich schopnost sebe-prezentace, pomáháme ujasnit si vlastní pozici na trhu a vhodně zacílit své další hledání
 • Podporujeme manažery při praktické přípravě na účast ve výběrových řízeních a kromě tréninku jim dodáváme relevantní informace o současných příležitostech
 • Na přání rádi zajistíme I aktivní propojování účastníka program se zaměstnavateli a odborníky ve zvoleném oboru
 • Rozsah I délku trvání programu rádi uzpůsobíme Vašim představím. Od krátkodobé, ale efektivní podpory při začátku hledání práce až po dlouhodobé komplexní řešení kombinované s osobnostním rozvojem

Přínos pro manažera

 • Naše dlouholeté zkušenosti potvrzují, že Inplacement efektivně zkracuje dobu hledání nového zaměstnání na polovinu, či umožňuje najít jiné spokojené řešení dalšího směřování
 • Možnost propojení s leadery trhu umožňuje lépe pochopit potřeby, propojit se s novými kontakty a budovat silný network
 • Systematické přípravy a studium umožňuje efektivně využít volný čas
 • Odborná podpora a rozvoj. Pro řadu manažerů, zejména pokud byli u stávajícího zaměstnavatele delší dobu, je velice užitečné důkladně se připravit na účast ve výběrových řízeních a znovu si připomenout, jak funguje trh práce
 • Kariérní plánování a související rozboj. Našim klientům pomáháme ujasnit si jako jsou jejich profesní cíle a poskytujeme jim otevřenou zpětnou vazbu a přehled o možnostech pro naplnění jejich ambicí. Na vyžádání rádi zprostředkujeme rozvojové aktivity přímo na míru potřebám klienta.
 • Jsme morální a sociální oporou pro manažera v náročném období změny. Manažer není sám a může s kdykoliv obrátit na odborníka či hlas, který naslouchá

Přínos pro zaměstnavatele

 • Účastníci programu prokazatelně lépe zvládají období ukončování spolupráce, což přispívá ke stabilizaci týmu v období změn a usnadňuje předávku agendy
 • Dáte jasně najevo, že Vám kolegové nejsou lhostejní, a že Vám záleží na tom, aby brzy získali vhodné uplatnění. Takto podpoříte svou značku zaměstnavatele a reputaci
 • Přispějete k udržení dobrého vztahu s odcházejícím zaměstnavatelem tím, že i v této obtížnější chvíli zvolte morální a korektní řešení

POSKYTNĚTE KOLEGŮM OPORU A OBJEDNEJTE PRO NĚ PROGRAM INPLACEMENT, KTERÝ JIŽ POMOHL 402 MANAŽERŮM.

ZÍSKÁTE JAK VY, TAK ONI.

  Chci se dozvědět více

   

  Přejít nahoru